Start - Om oss - Forskning - Föreläsningar och utbildningar - Uppdragsgivare - Böcker/CD - På gång - Information - Kontakt
 

På gång

Föreläsningar och utbildningar

Läs mer

Goda Nyheter

Här kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev som vi skickar ut regelbundet med goda nyheter.

Läs mer

Avslappnings-cd

Bosse Angelöws avslappnings-cd.

Läs mer

Ledarskapshandboken

Ledarskapshandboken innehåller verktyg som hjälper dig att utveckla och stärka ditt ledarskap. Den täcker in de flesta områden som du som ledare möter i din vardag.

Läs mer

Friskverktyget

Friskverktyget är ett kraftfullt internetbaserat redskap som hjälper dig att:

  • Utveckla friska och välfungerande arbetsplatser
  • Förbättra hälsa och välbefinnande
  • Öka arbets- och livsglädje
Läs mer

 

Bosse Angelöw, docent och socialpsykolog


Mera arbetsglädje


Mera arbetsglädje är en praktisk handbok som beskriver hur arbetsplatser kan jobba metodiskt med att skapa mer arbetslust, samt vad chefer och medarbetare tillsammans kan göra för att öka trivseln på jobbet.

Läs mer

 

Föreläsningar och utbildningar

  • Arbetsglädje - Friskare arbetsplatser
  • Att motivera andra - Coachning
  • Stress- och konflikthantering
  • Teamutveckling - Mental träning
  • Hälsoorienterat ledarskap
Läs mer

EFFEKTIV TIDSHANTERING

I boken presenteras en rad strategier för att effektivisera tiden. Här finns också olika exempel på vad både enskilda personer och arbetsplatser har gjort för att få mer uträttat på kortare tid.

Läs mer

Framgångsrikt förändringsarbete

I boken finns råd och tips för att lyckas med förändringsarbete och vad vi kan göra för att må bra vid förändringar.

Läs mer

Copyright © Nova Futura 2024